UCHWAŁA Nr 64-2016

                                                              

UCHWAŁA NR 64/2016

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 25 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zmiany art. 58 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(tekst jednolity – obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 14 grudnia 2011 r.)

1. Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że § 58 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) otrzymuje następujące brzmienie: „Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków przymusu bezpośredniego”.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski