Uchwała Nr 17 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 17

Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 23 listopada 2013 r.

 

            Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża sprzeciw wobec zmiany procedury karnej, pozwalającej na pełnienie obowiązków obrońcy przez radców prawnych i wskazuje na konieczność podejmowania starań o wycofanie tych zmian.

 

 

                Przewodniczący                                                                     Sekretarz

   Krajowego Zjazdu Adwokatury                                                   Krajowego Zjazdu Adwokatury

              Zygmunt Stęchły                                                                    Jerzy Zięba                    

         adw. Zygmunt Stęchły                                                               adw. Jerzy Zięba