Porządek obrad

Porządek obrad

Krajowego Zjazdu Adwokatury

Kraków, 25-27 listopada 2016 roku


Rozpoczęcie obrad: 25 listopada 2016 r., godz. 10.00

 

Otwarcie Krajowego Zjazdu Adwokatury

Wybór Prezydium Zjazdu

Wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Wystąpienia gości

Wybór Komisji Mandatowej

Przyjęcie porządku obrad

Wybór Komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej, Wnioskowej i ds. Regulaminów

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym

Wręczenie odznaczeń

Sprawozdania: Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej

Dyskusja nad sprawozdaniami

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zamknięć rachunkowych i udzielenia Naczelnej Rady Adwokackiej absolutorium

Sprawozdanie Komisji ds. Regulaminów i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
(w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i rzeczników dyscyplinarnych Izb Adwokackich), a także w sprawie ustalenia liczby członków
i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych

Zgłaszanie kandydatów na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

Wystąpienia kandydatów

Wybory na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

Dyskusja

Ogłoszenie wyników wyborów na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury

Przekazanie Sztandaru Adwokatury Polskiej oraz łańcucha przez dotychczasowego Prezesa NRA wybranemu Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej

Zgłaszanie kandydatów do: NRA, WSD i WKR

Dalszy ciąg dyskusji

Wybory do: NRA, WSD i WKR

Dalszy ciąg dyskusji

Ogłoszenie wyników wyborów do: NRA, WSD i WKR

Sprawozdanie i wnioski Komisji Wnioskowej oraz Komisji ds. Regulaminów

Podjęcie uchwał zjazdowych

Wolne wnioski

Zamknięcie Zjazdu