Mądrzycki Wojciech

adw. Mądrzycki Wojciech

W 1986 roku wpisany na listę adwokatów. Wykonuje zawód w kancelarii w Częstochowie i Warszawie. W kadencji 2010-2013 pełnił funkcje samorządowe jako przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Częstochowie, członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, członek Zespołu Wizytatorów przy ORA, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. W 2013 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Komisji Egzaminacyjnej egzaminu adwokackiego. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2010 r. W 2012 roku Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”, natomiast Minister Sprawiedliwości medal „Za Zasługi Dla Wymiaru  Sprawiedliwości”. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.