Delegaci

WYBIERZ IZBĘ ABY ZOBACZYĆ LISTĘ DELEGATÓW

Materiały zjazdowe

Porządek obrad

Krajowego Zjazdu Adwokatury Kraków, 25-27 listopada 2016 roku

czytaj więcej

Projekt Strategii Adwokatury przyjęty przez NRA 12.03.2016

Założenia strategiczne: Pozycja Adwokatury w społeczeństwie i strukt...

czytaj więcej

Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2013 r.

W związku z uchwaleniem ustawy o postępowaniu wobec osób z zabu...

czytaj więcej

Uchwała Nr 17 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2013 r.

Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża sprzeciw wobec zmiany procedury karnej...

czytaj więcej

Przepisy

Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu ...

czytaj więcej

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie og...

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr 64-2016

UCHWAŁA NR 64/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czer...

czytaj więcej

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

UCHWAŁA NR 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 ...

czytaj więcej

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

UCHWAŁA NR 54/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 styc...

czytaj więcej

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ...

czytaj więcej

Uchwała w sprawie zmiany „Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej”,

stanowiącego załącznik do uchwały nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackie...

czytaj więcej

UCHWAŁA NR 51/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r.

W Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej, przyjętym uchwałą nr 55...

czytaj więcej

UCHWAŁA NR 92/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały NRA z dnia 15 października 1972 roku w sprawi...

czytaj więcej